ENGLISH


Ukhwah


Seperti yang diketahui ramai, Koperasi ukhwah ditubuhkan sejak 1998 bermula dengan keahlian seramai 33 orang sehingga kini telah mempunyai ahli seramai hampir 47,000 orang dengan nilai bersih hartanah terkumpul sebanyak RM100 juta.koperasi ini menjalankan perniagaan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, Ipoh dan Johor. Perniagaan yang dijalankan ialah pelaburan hartanah, perhotelan dan pelancongan, restoran, ukhwah charity shop, pembiayaan peribadi kepada kakitangan kerajaaan dan banyak lagi. Selain menumpukan hartanah-hartanah sekitar Medan Tuanku,gerakan ini mampu bertindak untuk menebus balik tanah-tanah milik bumiputra yang tergadai dan mengembalikan hak-hak kepada orang Melayu di negara ini. Koperasi ukhwah ini bukan semata-mata menjalankan aktiviti atas keuntungan sahaja tetapi lebih kepada beramal dan mengikut konsep iaitu “susah senang kita sentiasa bersama” dengan memberi sama rata faedah keuntungan kepada ahli-ahlinya.Hubungi saya semula !